Härdplastutbildning

Härdplastutbildning

Pris: 750 kr 

Denna utbildning ingår i vår Nagelterapeut utbildning, men du kan även boka in dig på separata dagar.

Minst antal deltagare är 4 st för priset av 750 kr per person.

Privat kurs 3 timmar kostar 2625 kr

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med lim mer än 30 min/vecka. (Gäller både nagelterapeuter och Fransstylister).Kursen tar ca 3 timmar.  Efter avslutad kurs erhåller du intyg enligt AFS(2014:43§37E), gäller för fransstylister och nagelteknologer. Utbildningen är märkesoberoende och intyget gäller i 5 år.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (37 a-g§§ i AFS 2014:43).

1 juni 2017 träder sanktionsavgiften i kraft. 10 000 kr/person om du INTE har genomgått Härdplastutbildning och inte har ett giltigt Härdplastintyg att uppvisa.

 

 

Fyll i kursanmälan och maila den till oss. När vi har tagit emot din kursanmälan sänder vi dig en faktura på 600 kr ex moms. När fakturan är betald är platsen din.

Meny