Härdplastutbildning

Härdplastutbildning

Pris: 750 kr 

Denna utbildning ingår i vår Nagelterapeut utbildning, men du kan även boka in dig på separata dagar.

Minst antal deltagare är 4 st för priset av 750 kr per person.

Privat kurs 3 timmar kostar 2625 kr

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med lim mer än 30 min/vecka. (Gäller både nagelterapeuter och Fransstylister).Kursen tar ca 3 timmar.  Efter avslutad kurs erhåller du intyg enligt AFS(2014:43§37E), gäller för fransstylister och nagelteknologer. Utbildningen är märkesoberoende och intyget gäller i 5 år.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (37 a-g§§ i AFS 2014:43).

1 juni 2017 träder sanktionsavgiften i kraft. 10 000 kr/person om du INTE har genomgått Härdplastutbildning och inte har ett giltigt Härdplastintyg att uppvisa.

 

 

Fyll i kursanmälan och maila den till oss. När vi har tagit emot din kursanmälan sänder vi dig en faktura på 600 kr ex moms. När fakturan är betald är platsen din.